Doporučení občanům - COVID-19

Doporučení občanům a dalším osobám přijíždějícím z Itálie či zjiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19.

Vzhledem kaktuální epidemiologické situaci doporučujeme občanům, kteří pobývali v oblastech s vysokým počtem onemocnění COVID -19: V následujících 14 dnech po opuštění daného regionu–sledujte svůj zdravotní stav. Zaměřtese na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka, dýchací obtíže, kašel) a 2krát denně si měřte tělesnou teplotu.Vpřípadě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte telefonní linku 112!

Operátor této linky Vám zprostředkuje kontakt s pracovníky Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, kteří Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy. Důsledně dodržujte zásady respirační hygieny, často si myjte ruce mýdlem a vodou, používejte dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem. Prosíme o maximální ohleduplnost a zodpovědnost. Pokud to je jen trochu možné, minimalizujte kontakt s ostatními osobami po dobu 2 týdnů po návratu. Aktuální informace doporučujeme získávat ze stránek Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.czi Ministerstva zahraničí www.mzv.cz.

Mimořádné_opatření_-_karanténa_po_návratu_z_Italské_republiky

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020 - zákaz shromažďování