ZŠ informace

Informace o škole (platné od 1.9.2008)

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod
Adresa školy: 549 21 Česká Čermná 65
IČ: 75 016 486
DIČ: CZ75016486
Zřizovatel: Obec Česká Čermná, 549 21 Česká Čermná 128

Od 1.1.2003 jsme příspěvkovou organizací, která sdružuje:
- Základní školu
- Mateřská školu
- Školní jídelnu
- Školní družinu s jedním oddělením (zřízena s účinností od 1.9.2008)

Vybavení školy

 

Základní škola - dvoutřídní škola s žáky v 1. až 5. ročníku

adresa: 549 21 Česká Čermná 65
kapacita 50 žáků
ředitelka Mgr. Libuše Prokopová
učitelka Mgr. Hana Hlaváčková
učitelka Veronika Tymelová
školnice Eva Maršíková


Třídy a žáci:
školní rok 2018/2019 – celkem 33 žáků ve dvou třídách rozděleno takto:
I. třída – 1. a 2. ročník – 17 žáků tř. uč. Mgr. Libuše Prokopová
II. třída – 3., 4. a 5. ročník – 16 žáků tř. uč. Mgr. Hana Hlaváčková


Vzdělávací program: 
Všehny ročníky letos pracují dle vytvořeného ŠVP s názvem ŠKOLA VENKOVA.


 

Školní družina

IZO: 181 002 361
Vychovatelka:
Veronika Tymelová


Mateřská škola
adresa: 549 21 Česká Čermná 158
jednotřídní MŠ s kapacitou 30 dětí
vedoucí Martina Dusilová
učitelka Zlata Mikušíková
dohlídání dětí p. Baudischová

uklízí J. Kulhánková, L. Mošnerová

topič pan Maršík

Vzdělávací program: CESTA K ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU


Školní jídelna
adresa: 549 21 Česká Čermná 158

kapacita 120 jídel (od 1.9.2018)

vedoucí Ladislava Mošnerová

kuchařka M. Lhotská


V jídelně se připravují ranní a odpolední svačinky pro děti MŠ, vaří se obědy pro děti ze školky, pro žáky školy a pro oběd si chodí i cizí strávníci (ŠJ má vydaný na tuto činnost živnostenský list).
 
Kroužky na škole:

- kroužek AJ – vede Veronika Tymelová

- hra na zobcovou flétnu – vede Mgr. Hana Hlaváčková
- kroužek výtvarný – vede Veronika Tymelová
- kroužek PC – vede Mgr. Hana Hlaváčková
- orientální tance - vede Bc.Tereza Išová (přihlášky na webu SVČ Déčko Náchod)