Oznámení o počtu a sídle volebního okrsku

pro volbu do zastupitelstev obcí konanou ve dnech 5. a 6. října 2018

vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ( dále jen zákon), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V obci Česká Čermná se volby do zastupitelstva obce konají v jediném volebním okrsku a to v zasedací místnosti Obecního úřadu v České Čermné, v budově č.p. 128.

Počet volených zastupitelů do zastupitelstva obce je 9 osob.

V České Čermné   21.6.2018

Eva Smažíková

starostka