Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací najdete zde:

- za rok 2016 zde

- za rok 2017 zde