Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016 zde.