VOLENÍ ZÁSTUPCI

 

Eva Smažíková starostka obce  
Miroslav Kožešník místostarosta obce
Pavel Smola zastupitel
Jan Vlček zastupitel
Petra Kvapilová zastupitel
Jiří Lhotský zastupitel
Eva Voborníková zastupitel
Tomáš Kulhánek zastupitel
Alena Kožešníková zastupitel

 

Finanční výbor : Petra Kvapilová předseda
  Blanka Lukášová

člen

  Jitka Štěpánová člen
     
Kontrolní výbor :  Pavel Smola  předseda 
  Jan Vlček člen
  Tomáš Kulhánek člen
     
Výbor pro životní prostředí :  Eva Voborníková  předseda 
  Pavel Jireček člen
  Jiří Lhotský člen
     
Kulturní výbor :  Alena Kožešníková  předseda 
  Jaroslav Lukáš člen
  Eva Voborníková člen
 

Hana Jirečková

Helena Suchánková

člen

člen