25.4. a 9.5.2017 Odpoledne s keramikou

 


8.4.2017 - Ukliďme Česko


7.4.2017 - Zápis do 1. ročníku ZŠ


4.4.2017 - školní projekt Velikonoce


Příměstský tábor 10. – 14. 7. 2017


28.3.2017 Návštěva předškoláků v ZŠ

Budoucí prvňáčci si přišli do základní školy vyzkoušet, jak se jim bude sedět ve školních lavicích, psát na tabuli, hlásit se a nebojácně stát u tabule.

 


Projekt Ukliďme Česko

V rámci akce Ukliďme Česko, která proběhne v České Čermné v sobotu 8.4.2017 a obdobně i na mnoha dalších místech naší republiky se již ve škole připravujeme...

 


AKCE ŠKOLY: duben – červen 2017

31. 3.   Den otevřených dveří v ZŠ                                         

3. 4.     Schůzka SRPDŠ od 16:00 hod                                    

4. 4.     školní projekt Velikonoce (vejdunky, mašle, 8 vrbových proutků, velikon. dekorace)                               

7. 4.     Zápis do 1. ročníku ZŠ                                                   

8. 4.     Ukliďme Česko – sraz v 13:00 hod                              

18. 4.   Anděl páně 2kino N. Hrádek od 10:00 hod        

20. 4.   Eko-pohádky v Déčku Náchod                                 

25. 4.   1. jarní keramika – výroba                                        

26. 4.   1. plavání v Náchodě – 3. + 4. ročník                      

9. 5.     2. keramika – glazování                                             

15. 5.  Den matek v ZŠ – besídky                                        

22. 5.  Planeta Země – Brazílie – kino Vesmír                  

23. 5.  1. lekce in-line bruslení (za školou)                        

1. 6.    školní výlet                                                              

2. 6.    dravci v ZŠ                                                                     

3. 6.    Den dětí na sokolovně                                                  

16. 6.  Atletika - Hamra Náchod                                          

19. 6.  Konzultační SRPDŠ                                                      

23. + 24. 6.   Spaní ve škole                                                    


15.3.2017 Nultá školička


Zápis ze schůzky pedagogů a rodičů ze dne 02. 03. 2017

Schůzku vedla vedoucí MŠ Exnerová Jarmila, která se nejdříve přivítala se všemi rodiči s paní ředitelkou Libou Prokopovou a poděkovala jim za účast.

Rodiče byli informováni o tomto :

 • Slovo dostala paní ředitelka. Ohodnotila připravenost dětí před zápisem do ZŠ. Upozornila na správné držení psacích a kreslících potřeb, správné sezení. Pohovořila o průběhu vzdělávání v „Nultá školička“. Další informace se týkaly zápisu dětí do ZŠ Česká Čermná. Rodiče mají na nástěnce informaci „Desatero předškoláka“ - co by mělo znát dítě před nástupem do ZŠ.  

 • Paní ředitelka taktéž pozvala rodiče na „ Odpoledne s keramikou “, které bude probíhat 25. 04. 2017 v ZŠ. Všichni byli srdečně zváni.

   

 • bruslení bude probíhat 09. 03. a poslední 24. 03. 2017

   

 • in-line bruslení bude probíhat od půlky května /termín se ještě upřesní/

 • 20. 03. 2017 proběhne koncert v Beránku, kterého se účastní všechny děti ze ZŠ i MŠ, odjezd od ZŠ v 7.45 hodin. Vstupné 55,- Kč pro děti z MŠ je hrazeno z peněz SRPŠ.

 • 28. 03. 2017 navštíví předškolní děti v dopoledních hodinách ZŠ před zápisem

   

 • 04. 04. 2017 proběhne „Velikonoční tvoření“ s rodiči od 15.30 hodin ve třídě MŠ

 • 07. 04. 2017 proběhne Zápis do ZŠ Česká Čermná

 • informace o Velikonočních svátcích – svátek Velký pátek – 14. 04. 2017 a Velikonoční pondělí připadá 17. 04. 2017

 • o plaveckém výcviku – termín od 26. 4. 2017 do 28. 06. 2017, cena bude upřesněna; týká se předškolních dětí - nahlášení dětí do 31. 3. 2017

 • 28. 04. 2017 – Čarodějnický rej v MŠ /dopoledne/

 • 25. 04. 2017 - KERAMIKA v ZŠ /tvoření s hlínou/, 09. 05. 2017 - /glazování/

 • Zápis do mateřské školy Česká Čermná probíhá – 11. 05. - 12. 05. 2017 od 12.00 – do 15.00 hodin ve třídě MŠ

 • 15. 05. 2017 – besídka v ZŠ /vystoupení břišních tanečnic i z MŠ/

 • DĚTSKÝ TÝDEN:

 • 29. 05. 2017 – karneval

 • 30. 05. 2017 – bruslení

 • 31. 05. 2017 – plavání

 • 01. 06. 2017 – výlet / každý rodič napíše písemný návrh/

 • 02. 06. 2017 – spaní v MŠ

   

 • 03. 06. 2017 – Dětský den v České Čermné

   

 • Rozloučení s předškoláky – není stanoveno datum

 • Focení dětí – nebyl ještě zadán termín

 • Předpokládané uzavření MŠ v měsících červenec a srpen je od 17. 07. 2017 – 20. 08. 2017

 • bylo předloženo vyúčtování příspěvků na pomůcky

   

 • rodičům byly připomenuty nedoplatky za pomůcky a včasné zaplacení – 250,- KČ

   

 • zhodnocení práce se vzdělávacím programem – předložen Vzdělávací program

 • připravenost předškoláků na vstup do ZŠ – předloženy k nahlédnutí složky předškoláků

   

 • prosíme rodiče aby nahlásili změny do evidenčních karet ( pracoviště, telefonu, adresy bydliště, aj…)

 • vedoucí MŠ poděkovala všem, kteří dětem zakupují pastelky,fixy, papíry na kreslení i do počítače, aj.

 • Prosíme rodiče o přinesení kapesníků. Předem děkujeme.

   

Potom již následovaly individuální rozhovory s rodiči o dětech.

Sepsala vedoucí MŠ Exnerová Jarmila