ZŠ informace

Informace o škole (platné od 1.9.2008)

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod
Adresa školy: 549 21 Česká Čermná 65
IČ: 75 016 486
DIČ: CZ75016486
Zřizovatel: Obec Česká Čermná, 549 21 Česká Čermná 128

Od 1.1.2003 jsme příspěvkovou organizací, která sdružuje:
- Základní školu
- Mateřská školu
- Školní jídelnu
- Školní družinu s jedním oddělením (zřízena s účinností od 1.9.2008)

Vybavení školy

 

Základní škola - dvoutřídní škola s žáky v 1. až 5. ročníku

adresa: 549 21 Česká Čermná 65
kapacita 50 žáků
ředitelka Mgr. Libuše Prokopová
učitelka Mgr. Hana Hlaváčková
učitelka Veronika Bohadlová, DiS.
školnice Iveta Maršíková


Třídy a žáci:
školní rok 2021/2022 – celkem 28 žáků ve dvou třídách rozděleno takto:
I. třída – 1. , 2. a 3. ročník – 11 žáků tř. uč. Mgr. Libuše Prokopová
II. třída – 4. a 5. ročník – 17 žáků tř. uč. Mgr. Hana Hlaváčková

Vzdělávací program: 
Všehny ročníky letos pracují dle vytvořeného ŠVP s názvem ŠKOLA VENKOVA.

 
Školní družina
IZO: 181 002 361
Vychovatelka:
Veronika Bohadlová, DiS.


Mateřská škola
adresa: 549 21 Česká Čermná 158
jednotřídní MŠ s kapacitou 30 dětí
vedoucí Bc. Martina Vítková
učitelka Tereza Součková
dohlídání dětí Eva Sychrovská
uklízí J. Kulhánková, L. Mošnerová
topič pan Maršík
 
Vzdělávací program:
CESTA K ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU


Školní jídelna
adresa: 549 21 Česká Čermná 158
kapacita 120 jídel (od 1.9.2018)
vedoucí Ladislava Mošnerová
kuchařka M. Lhotská
V jídelně se připravují ranní a odpolední svačinky pro děti MŠ, vaří se obědy pro děti ze školky, pro žáky školy a pro oběd si chodí i cizí strávníci (ŠJ má vydaný na tuto činnost živnostenský list).
 
Kroužky na škole:
- kroužek AJ – vede Veronika Bohadlová, DiS.
- hra na zobcovou flétnu – vede Mgr. Hana Hlaváčková
- kroužek Hrajeme si, tvoříme – vede Veronika Bohadlová, DiS.
- kroužek PC – vede Mgr. Hana Hlaváčková
- orientální tance (zatím v jednání) - vede Bc.Tereza Išová (přihlášky na webu SVČ Déčko Náchod)