Člověku pohybujícímu se mimo svět hasičů zkratky HZS ČR, JSDH a SDH asi moc neřeknou. Vysvětlit tyto zkratky a poodhalit základní strukturu záchranného systému u nás je úkolem tohoto článku.

Pro každého je záchranář člověk bojující s přírodní katastrofou, pomáhající při dopravní nehodě,...atd.  Ve světě je organizace záchranných složek různá, ale pomoc obyvatelstvu je cíl společný pro všechny záchranáře.


V České republice se na záchranné činnosti podílí několik složek, tyto složky řídí tzv. Integrovaný Záchranný Systém (IZS), který koordinuje postup všech složek.

Základní složky IZS

 • Hasičský záchranný sbor ČR
 • Jednotky požární ochrany
 • Zdravotnická záchranná služba
 • Policie České republiky

 

Ostatní složky IZS

 • Armáda ČR (vyčleněné složky)
 • Městská policie
 • Zařízení civilní ochrany
 • Ostatní záchranné sbory a sdružení (Horská služba, Český červený kříž, …)


Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR)

 • základním posláním je chránit životy obyvatel a majetek před požáry, poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech
 • zřizuje ministerstvo vnitra
 • zaměstnanci = profesionální hasiči
 • páteř hasičského systému
 • řídí všechny hasičské jednotky

 

Jednotky požární ochrany = Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JPO = JSDH)

 • základním posláním je chránit životy obyvatel a majetek před požáry, poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech
 • zřizují obce – každá obec zřizuje minimálně jednu jednotku (záleží na velikosti obce)
 • zaměstnanci = dobrovolní hasiči (z 90% nedostávají žádnou mzdu)
 • doplňují plošné pokrytí ČR (v každé obci jednotka hasičů)
 • nadřazený orgán HZS ČR

 

V každé obci zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) působí současně sbor dobrovolných hasičů (SDH). Dá se říci, že tyto organizace nemají nic společného, důvodem je rozdílný druh těchto organizací. SDH je občanské sdružení, JSDH zřizuje obec a členové jsou tedy její zaměstnanci. Protože členové obou těchto spolků se nazývají dobrovolní hasiči nelze tyto spolky od sebe oddělovat.

Sbor dobrovolných hasičů (SDH)

 • zájmové občanské sdružení
 • práce s mládeží
 • pořádání oslav, plesů, hasičských soutěží
 • spolupracují s JSDH
 • z pravidla jsou členové JSDH i členy SDH

 

 

M_UDALOST