Postup při resuscitaci

LAPAVÉ DECHY

- je zdůrazňováno, že terminální (lapavé) dechy jsou známkou srdeční zástavy

RESUSCITACE

- všichni záchranáři ať školení nebo neškolení by měli zajistit komprese hrudníku všem postiženým se srdeční zástavou. Zásadní zůstává skutečnost, že kvalitně prováděná komprese hrudníku je rozhodující. Cílem je stlačovat hrudník do hloubky nejméně 5 cm frekvencí nejméně 100 stlačení za minutu tak, aby se hrudník při uvolnění zcela zdvihl.

Je třeba co nejméně přerušovat komprese hrudníku.

Školení zachránci by měli rovněž vdechovat do postiženého s poměrem (CV) komprese : vdechy 30:2. Netrénovaní zachránci vedení telefonickými radami mají pouze stlačovat hrudník.

AED

- je kladen důraz na zmenšení pauzy před podáním výboje a po něm; doporučuje se pokračovat v kompresích během nabíjení AED. Přerušení kompresí v okamžiku podání výboje by nemělo trvat déle než 5 vteřin. Ačkoliv je bezpečnost zachránců důležitá, konstatuje se, že riziko poškození zachránce výbojem AED je velmi malé, zvláště pokud má rukavice.

RESUSITACE DĚTÍ

- posoudit známky zachování životních funkcí a rozhodnutí zda začít s KPR musí zachránci učinit nejpozději do 10 vteřin.

Znalí, školení zachránci mohou konstatovat puls, podle věku dítěte na krční tepně, pažní tepně u kojenců  nebo stehenní tepně u kojenců i větších dětí.

Resuscitaci zahajujeme 5-ti vdechy.

Laičtí zachránci použijí poměr 30 kompresí a dva vdechy stejně jako u dospělých a nepotřebují si osvojovat žádné další postupy.

Nechtějí-li nebo nemohou-li zachránci vdechovat, budou provádět pouze komprese hrudníku. Frekvence kompresí má být alespoň 100 stlačení za minutu, ale ne rychlejší než 120 stlačení za minutu.
Použití AED je bezpečné a možné u dětí od 1 roku. Podobně jako u dospělých se komprese nepřerušují během nalepování elektrod a nabíjení AED.

Schéma postupu při záchraně dospělého

schema-zachrany

(převzato z www.erc.edu - podle Resuscitation 81 (2010) 1219 - 1276 zpracoval Pavel Štajner, ČČK).