Cvičení dálková doprava vody


 

Dálková doprava vody byla jednou z prvních akcí v rámci provozovaného grantu zvaný „ Společná příprava hasičské mládeže České Čermné a Kudowy Zdrój“. Cvičení se odehrávalo v sobotu 18.7.2009.

Námětem tohoto cvičení byl lesní požár, nedaleko rozcestí u „kamene“ směr Kozí hřbety. Přesná poloha a trasa příjezdových cest  je vyznačená na obrázku s mapkou. Cvičení mělo za úkol simulovat chování hasičů, dorozumívání se pomocí signálů, fyzickou zdatnost a prověřit hasičskou techniku ve složitém a prudkém lesním terénu.

ZDROJ VODY

Dříve než se cvičení mohlo konat, byly jsme postaveni před otázku. Kde vzít vodu? Na úpatí kopce, kde byl simulován požár, teče Mezní potok. Proto se nabízí možnost potok přehradit a tím vytvořit dostatečný objem vody pro čerpání.

Potok byl přehrazen systémem dvoukomorových pytlů obr.2. Pytle jsou plněny pískem a hmotnost jednoho plného pytle je cca 30 kg. Na přehrazení potoka bylo použito 25 pytlů. Tím jsme dokázali hladinu potoka zvednou o necelých 40 cm.

DEN „D“

V sobotu ve 13 hodin se sešli všichni účastníci akce. Především hasiči ze sborů České Čermné, Slavoňova a  Březowé. Po přivítání všech zúčastněných, následoval nástup hasičů před hasičskou zbrojnicí  i za nepříznivého počasí. Velitel celého cvičení Pavel Kučera přednesl příslušné organizační informace. Po nástupu následovalo instruktážní školení, na kterém bylo vysvětleno místo dle mapy a postup průběhu celé ho cvičení a následné rozdání příslušných materiálů k zásahu (jako jsou příjezdové cesty, přidělení dýchací techniky, rozmístění strojů a jednotek).

Po školení následoval transport v koloně hasické techniky na místo požáru. Cvičení se v průběhu rozdělilo do dvou směrů TRASA – A , která měla za úkol zajištění  a čerpání vody a TRASA – B operovala na místě požářiště. Tam bylo zapotřebí provést průzkum požářiště s použitím dýchací techniky, vyproštění zraněných osob (cviční panáci) a následné  simulace uhašení lesního porostu. Pro reálnější stav byl použit kouřový efekt, který byl proveden dvěmi vojenskými dýmovnicemi. Dým po malé chvilce zahalil celou scénu hustým kouřem.

Dopravní vedení:

Jak už jsem zmiňoval voda byla čerpána z předem vytvořené hráze z protipovodňových pytlů. Voda z hráze byla dopravována plovoucím čerpadlem PČ 12 (Česká Čermná) do cisterny CAS 25 (Slavoňov) ta zároveň sloužila jako vyrovnávací nádrž. Z cisterny vedeno jednoduché vedení z hadic „B“ do stroje PS 12 (Česká Čermná) a dále pak do stroje PS 6 (Brezowie) .Celé vedení zbylo zakončeno dvěma útočnými proudy „C“. Pro ochranu vedení bylo použito tří tlakových ventilů.

Čerpadlo PS 12 (Česká Čermná) se nacházelo uprostřed stráně, které se z horního stanoviště muselo dopravit na přípravku sunutím. Tento úkol byl značně obtížný z důvodu terénu a prudkého svahu.

Po ukončení cvičení byla hasičská technika uklizena a hráz odstraněna. Následoval odjezd zpět do hasičské zbrojnice, kde se hasiči  museli přestrojili do suchého oblečení.Pak následoval přesun do areálu sokolovna kde hasiči čekalo občerstvení, vyhodnocení a ukončení cvičení.

Rozmístění jednotek zobrazeno na obrázku pod textem.

Závěr:

Po celou dobu konání akce bylo nepříznivé počasí, hodně pršelo a hasiči byli celý promočení na kost, což nebylo příjemné.

Dorozumívání s polskými hasiči probýhalo za pomocí tělesných signálů, které odbouralo jazikovou bariéru.

Vodu na místo požáru se podařilo vyčerpat v dostatečném množství, pro dva proudy „C“ tj. cca 400 l/min. Vody v potoce teklo v dostatečném množství. Obávám se, pokud by se cvičení odehrávalo za suchého letního období, vody v potoce by mohl být nedostatek. Dodávka z plovoucího čerpadla PČ 12 byla nedostačující. Tento problém se dá odůvodnit vysokým převýšením. Cisterna CAS 25 se nacházela ve výšce 8 m nad hladinou hráze a tím PČ 12 muselo vyvinout velké tlakové zatížení. Cisterna byla schopná dodávat nepřetržitě vodu 10 min pak musela být provedena odstávka pro doplnění cisterny.

Pokud by se jednalo o opravdový požár, bylo by zapotřebí vedení zdvojnásobit a na potok umístit ještě jedno plovoucí čerpadlo PČ12.

Komunikace mezi hasiči probíhala částečně za pomocí rádiových přijímačů a pomocí tělesných bezslovních signálů.

Za zmínku stojí napsat postřeh, který nastal. Cisterna CAS 25 krátkou chvíli čerpala vodu přes nenastartované čerpadlo PS12 (Česká Čermná) až do stroje PS6. To znamená, že stroj PS12 by vůbec nemusel být a cisterna je schopná do takového extrému vodu dočerpat.