Důležitá telefonní čísla

Zjistíte-li mimořádnou událost  požár, havárii a podobný problém, který ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejete 150 - Hasičský záchranný sbor.

 

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožující život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla 155 - Zdravotnická záchranná služba.

 

Telefonní číslo 112 je jednotné evropské číslo tísňového volání - SOS a slouží k oznámení jakékoliv mimořádné události. Prostřednictvím tohot čísla aktivujete všechny složky tj. HASIČI, ZÁCHRANKU, POLICII.

 

Pokud jste svědky dopravní nechody nebo spáchání trestného činu volejete číslo 158 Policie ČR nebo 156 Městskou policii (pozor: nejsou ve všech městech a obcích).

 

Co říct?

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s dispečerem.

Obvyklá sada otázek:
  • Co se přesně stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
  • Přesné místo hlášené události- tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události
  • Informace o postiženém: pohlaví, přibližný věk, počet postižených (pro zajištění adekvátní pomoci a lůžka pro pacienta)
  • Informace o volajícím (o Vás): číslo telefonu, z něhož voláte pro případný zpětný dotaz při btížném hledání místa či jiných problémech, popřípadě i jméno volajícího

Upřesnění místa události:

  • V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru:

adresa a čísla domu ( jsou důležitá obě čísla - červené i modré ), patro a jméno majitele bytujak najít dům (hlavně na sídlištích)

  • Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích:

stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.