Když zazní siréna

ZVUK SIRÉNY

 

Zvuk sirény znamená vždycky nějaké nebezpečí. Siréna varuje. Její zvuk upozorňuje, že došlo k mimořádné události, která ohrožuje životy a zdraví občanů, majetek a životní prostředí. Bude nutné se ukrýt nebo opustit ohrožený prostor,a dodržovat další opatření stanovená obcemi, zaměstnavateli a správními úřady.

Sirény jsou spolehlivým prostředkem varováníobyvatel před nebezpečím a mohou být použity podle potřeby lokálně, na ohrožených územích a bude-li to vyžadovat situace i na území celého státu. Varovný signál sirény, který ohlašuje nebezpečí, je nutné odlišovat od signálu, kterým se provádí pravidelné akustické zkoušky sirén. Tyto zkoušky jsou oznamovány předemv hromadných informačních prostředcích.

signál " HOŘÍ "

Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem po dobu 1 minuty. Je rozdělený na 3 části:

a) trvalý tón 25s

b) přestávka 10s

c) trvalý  tón 25s

varovný signál " VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA "


Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál je vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Vyhlašuje se vždy, kdy může, nebo již došlo k ohrožení životů, zdraví a majetku obyvatelstva.

signál " ZKOUŠKA SIRÉNY "


Tento signál trvá nepřetržitě po dobu 140s. Spouští se každou první středu v měsíci.