ZŠ Rozvrhy

Rozvrhy hodin školní rok 2021 – 2022

1. ročník

1

2

3

4

5

6

7

 

pondělí

ČJ

Ma

ČJ

VV

       

úterý

ČJ

Prv

HV

Ma

 

 

   

středa

ČJ

TV

TV

ČJ

       

čtvrtek

Ma

ČJ

Prv

       

pátek

ČJ

Ma

ČJ

KK

       
                 

2. ročník

1

2

3

4

5

6

7

 

pondělí

Čt

Ma

ČJ

VV

 

MG

   

úterý

ČJ

Prv

HV

Ma

       

středa

Čt

TV

TV

Č sloh

       

čtvrtek

Ma

ČJ

Prv

       

pátek

Čt

Ma

Čt

KK

       
                 

3. ročník

1

2

3

4

5

6

7

 

pondělí

ČJ

Ma

AJ

VV

 

G

Prv

 

úterý

ČJ

Prv

HV

Ma 

     

středa

AJ

TV

TV

Č sloh

 

Čt  

 

   

čtvrtek

Ma

ČJ

Prv

 

Čt/Ps

Čt/Ps

 

pátek

ČJ

Ma

AJ

KK

       
                 

4. ročník

1

2

3

4

5

6

7

 

pondělí

ČJ

Ma

AJ

HV


 

Čt

 

úterý

ČJ

VL

Ma

VV

VV

     

středa

AJ

 

 

G

 

 

Plavání

 

 

Plavání

 

     

čtvrtek

ČJ

Ma

 

In

VL

 

pátek

Ma

ČJ

AJ

ČJ sloh

KK

     
                 

5. ročník

1

2

3

4

5

6

7

 

pondělí

ČJ

Ma

AJ

HV

 

In

 

úterý

ČJ

VL

Ma

VV

VV

     

středa

AJ

G

Plavání

Plavání

 

 

   

čtvrtek

ČJ

Ma

 

Čt

VL

 

pátek

Ma

ČJ

AJ

ČJ sloh

 KK      
   

Použité zkratky:

   

AJ

anglický jazyk

 

pracovní činnosti

   

ČJ

český jazyk

 

Prv

prvouka

   

Čt

čtení

 

přírodověda

   

HV

hudební výchova

 

Ps

psaní

   

KK

komunitní kruh

 

TV

tělesná výchova

   

Ma

matematika

 

VL

vlastivěda

   

G

geometrie

 

VV

výtvarná výchova

   
In informatika                    

Pl

plavání                                    

 

 

 

Kroužky

Počítačový – pondělí 15:15 – 16:00 (2. - 3. ročník)
Hrajeme si, tvoříme – úterý 13:20 – 15:00 (1. - 5. ročník)
Zobcová flétna – středa 13:00 – 13.45 (1. - 5. ročník)
Angličtina – čtvrtek 13.20 – 14:05 (1. a 2. ročník)
Orientální tance - pátek 13:00 - 13:45 (1. - 5. ročník) - 1x za 14 dní
Keramika – pouze pro žáky školy v rámci vyučování, bez účasti veřejnosti (opatření proti COVID - 19) 

 

Poznámka:

Ke změně rozvrhu dojde v listopadu 2021 - místo plavání začne kurz bruslení. Tato změna nebude mít vliv na odjezdy autobusů.