POZOR: ZMĚNA V PLACENÍ STRAVNÉHO OD 1. 4. 2017

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

od 1. 4. 2017 dochází v naší školní jídelně ke změně v účtování a platbě stravného – za děti a žáky budete platit stravné vždy začátkem nového měsíce (1. – 4. v novém měsíci), vždy za uplynulý měsíc zpětně dle skutečně odebraných jídel.

Jelikož ale jídelna musí mít na účtu peníze, za které bude nakupovat v aktuálním měsíci potraviny, žádáme Vás tímto o jednorázové zaplacení trvalé zálohy ve výši 500,- Kč /dítě či žáka. Tato záloha bude stále bez pohybu uložena na účtu školní jídelny a po skončení docházky Vašeho dítěte do místní školky či školy Vám bude vyplacena celá zpět.

V dubnu 2017 za měsíce leden – březen 2017 bude provedeno vyúčtování - buď budete vyzváni k doplacení chybějící částky či Vám bude vrácen přeplatek za odhlášené obědy v uvedených třech měsících. Od dubna 2017 bychom najeli na nový systém. Po novu bude první platba 1. - 4. května jen za skutečně odebraná jídla v měsíci dubnu.

Toto opatření se týká i zaměstnanců školy.

Děkuji Vám tímto za pochopení. Věřím, že zavedením tohoto způsobu placení bude pro Vás vyúčtování za stravu přehlednější a jasnější.

V České Čermné dne 10. 3. 2017                                      Libuše Prokopová, ředitelka školy

 

 

Informace pro cizí dospělé strávníky

  

 

Vážení strávníci,

od 1. 4. 2017 dochází v naší školní jídelně ke změně v účtování a platbě stravného – stravné budete platit vždy začátkem nového měsíce (1. – 4. v novém měsíci), vždy za uplynulý měsíc zpětně dle skutečně odebraných jídel.

V dubnu 2017 za měsíce leden – březen 2017 bude provedeno vyúčtování - buď budete vyzváni k doplacení chybějící částky či Vám bude vrácen přeplatek za odhlášené obědy v uvedených třech měsících. Od dubna 2017 bychom najeli na nový systém. Po novu bude první platba 1. - 4. května jen za skutečně odebraná jídla v měsíci dubnu.

Děkuji Vám tímto za pochopení. Věřím, že zavedením tohoto způsobu placení bude pro Vás vyúčtování za stravu přehlednější a jasnější.

V České Čermné dne 10. 3. 2017                                      Libuše Prokopová, ředitelka školy