je sdružením rodičů a přátel dětí a školy při základní škole v České Čermné, které je založeno především z rodičů dětí, navštěvujících zdejší školu v České Čermné. V čele SRPDŠ stojí výbor, který je volen rodiči vždy na každý školní rok.


Předsedkyně výboru
Lucie Balcarová

místopředseda
Libor Cejnar

pokladník
Milena Kučerová

revizor
Jana Krombholzová

člen
Martina Tichá

SRPDŠ přispívá žákům na nákup školních pomůcek, pravidelně hradí zčásti plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku, přispívá na vstupy při školních exkurzích a výletech.

 
K činnostem SRPDŠ také patří pořádání celodenního masopustního průvodu masek v obci s masopustní taneční zábavou, dále pak pořádání dětského karnevalu a na konci školního roku dětského dne.

Schůzky SRPDŠ:

9.11.2020

10.1.2021

29.3.2021

7.6.2021