je sdružením rodičů a přátel dětí a školy při základní škole v České Čermné, které je založeno především z rodičů dětí, navštěvujících zdejší školu v České Čermné. V čele SRPDŠ stojí výbor, který je volen rodiči vždy na každý školní rok.


Předsedkyně výboru
Lucie Balcarová

pokladník
Milena Kučerová


SRPDŠ přispívá žákům na nákup školních pomůcek, pravidelně hradí zčásti plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku, přispívá na vstupy při školních exkurzích a výletech.

Schůzky SRPDŠ:

6.12.2021

10.1.2022

21.3.2022

6.6.2022