Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Obec Česká Čermná

549 21 Česká Čermná 128,   IČO 00272574,  CZ 00272574

Oznámení o době a místě konání voleb

 DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU

ČESKÉ REPUBLIKY

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

V souladu s ustanovením § 14c odstavec 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k počtu voličů ve volebních okrscích, stanovuji minimální počet členů okrskových volebních komisí a v souladu s § 17 odst. 2 citovaného zákona výše určuji počet oddělených prostor pro úpravu hlasovacích lístků ve volební místnosti takto:

 Počet členů volební komise je 6.

Zapisovatel okrskové volební komise dle § 14e odst. 7 zákona je stanovena p. Karolina Balcarová.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU 

ČESKÉ REPUBLIKY

konané ve dnech 8. a 9. října 2021

V souladu s ustanovením § 14c odstavec 1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se tímto poskytuje každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátu, jejichž kandidátní listina, popřípadě přihláška k registraci byla zaregistrována, informace o počtu a sídle volebních okrsků takto.V obci Česká Čermná se volby do Evropského  parlamentu konají v jednom volebním okrsku a to v zasedací místnosti Obecního úřadu v České Čermné č.p. 128

 a to ve dnech

         Pátek 8.10.2021               od 14.00 hod. do 22.00 hod.

        Sobota 9.10.2021              od 08.00 hod. do 14.00 hod.

9.8.2021                                                                     

                                                                    Ing. Tomáš Kulhánek starosta