Informace o zveřejněných dokumentech DSO ROH

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na http://orlickehory.eu/dsooh/index.php/finance

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři Regional Development Agenci, Rychnov nad Kněžnou.

Schválený rozpočet na rok 2022

Schváleno:  10.12.2021

Zveřejněno na webu DSO ROH: 10.12.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2025

Schváleno:  10.12.2021

Zveřejněno: 10.12.2021

Schválený závěrečný účet za rok 2020

Schváleno: 17.6.2021

Zveřejněno na webu DSO ROH: 1.7.2021

(návrh je totožný se schváleným závěrečným účtem)