Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

OBEC Česká Čermná

549 21 Česká Čermná 128

IČO 00272574

Vypracovala : Eva Přibylová

Schválila : Ing. Tomáš Kulhánek, starosta

Seznam příloh k návrhu závěrečného účtu za rok 2020:

 

1. Závěrečný účet - úvodní stránka

2. Výkaz FIN 2-2020 2. Výkaz FIN 2-2020

3. Rozvaha 12-2020 - obec

4. Výkaz zisku a ztráty 12-2020 - obec

5. Příloha 12-2020 - obec

6. Finanční vypořádáníí dotací za rok 2020. Finanční vypořádáníí dotací za rok 2020

7. Inventarizační zpráva 2020. Inventarizační zpráva 2020

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

9. Rozvaha 12-2020 - ZŠ

10. Výkaz zisku a ztráty 12-2020 - ZŠ

11. Příloha 12-2020 - ZŠ

 

Přílohy jsou uloženy na OU Česká Čermná.