Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací najdete zde:

- za rok 2021 zde

- za rok 2020 zde

- za rok 2019 zde

- za rok 2018 zde

- za rok 2017 zde

- za rok 2016 zde

 

- za rok 2018 - odpověď č.j.144/2018 zde