12.5.2017 Dopravní hřiště


9. 6. 2017 od 16:00 hod

se koná v I. třídě ZŠ informační schůzka ředitelky školy s rodiči dětí, které nastupují v září 2017 do 1. ročníku naší školy.

L. Prokopová


20.4.2017 Návštěva Déčka

Úspěchy našich žáků


25.4. a 9.5.2017 Odpoledne s keramikou

 


8.4.2017 - Ukliďme Česko


7.4.2017 - Zápis do 1. ročníku ZŠ


4.4.2017 - školní projekt Velikonoce


Příměstský tábor 10. – 14. 7. 2017


28.3.2017 Návštěva předškoláků v ZŠ

Budoucí prvňáčci si přišli do základní školy vyzkoušet, jak se jim bude sedět ve školních lavicích, psát na tabuli, hlásit se a nebojácně stát u tabule.