26.6.2020 Vysvědčení


 

25.6.2020 Výlet na Borovou

 


 

24.6.2020 Předávání cen za soutěže ve sběru a čtení


 

Aktualizované informace k ošetřovnému do 30. června 2020 a od 1. července 2020

Odkaz na aktualizované informace MPSV k ošetřovnému do 30. 6. a od července 2020:

 https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne#cervenec2020


 

Přerušení provozu školní družiny

Na základě projednání se zastupitelstvem

Obce Česká Čermná 

je v době hlavních školních prázdnin

od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020

přerušen provoz školní družiny

 

V České Čermné dne 26. 6. 2020         Libuše Prokopová, ředitelka školy


 

Společné fotky


 

28.5.2020 Zdravé zoubky


 

Těšíme se na Vás a v pondělí ahoj ??


 

Výstava v České Skalici

Naše škola se při kroužku "Tvoříme a hrajeme si" zúčastnila výtvarné soutěže, které pořádalo Středisko volného času Bájo v České Skalici. Z naší školy jsme posílali 7 krásných obrázků. Všechny práce dětí jsou vystavené. Výstava trvá od 12. 5. do 30. 9. 2020. Určitě stojí za to se tam jet podívat. 


 

ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod

549 21 Česká Čermná 65

Č.j. ZS/34/2020

 

ORGANIZAČNÍ  POKYNY  K  ZNOVUOTEVŘENÍ  ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

zasíláme organizační pokyny k znovuotevření školy a nástupu dětí. Vznikly jako Dodatek k školnímu řádu, mají účinnost od 25. 5. 2020, platí v době znovuotevření ZŠ.

Do školy se k docházce přihlásilo od 25. 5. celkem 29 žáků; utvořily jsme 3 skupiny takto:

  1. skupina – žáci 2. ročníku – pracovat budou s pí. uč. Prokopovou – ve třídě školní družiny

                     (5 žáků)

  1. skupina – žáci 1. + 3. ročníku – vyučující pí. uč. Bohadlová – zůstávají v I. třídě (12 žáků)
  2. skupina – žáci 4. + 5. ročníku - vyučující pí. uč. Hlaváčková – ve II. třídě (12 žáků)

Každá skupina má stanovený čas ranního příchodu (popř. příjezdu) ke škole a místo shromáždění před ZŠ (řekneme si hned 1. den):

  1. skup. - sraz na určeném místě v 7:30 hod
  2. skup. - sraz v 7:35 hod
  3. skup. - sraz v 7:45 hod

Prosíme o dodržení tohoto času.

Po změření teploty a dezinfekci rukou odejdou žáci se svojí paní učitelkou do šatny a pak do třídy. Po dopoledním vyučovacím bloku odcházejí žáci za doprovodu opět po skupinkách do ŠJ tak, abychom jedli:

  1. skup. v 11:30 hod
  2. skup. v 12:00 hod
  3. skup. v 12:30 hod.

Tímto všechny děti přihlašujeme na obědy.

Dojíždějící se vrátí zpět do školy a počkají ve svých přidělených třídách na autobus v 13:16 směr Náchod.

Rodiče místních žáčků žádáme o upřesnění odchodu ze ŠJ domů – zda přímo od jídelny či od školy, samo či s doprovodem – do notýsků – 1. den provedeme kontrolu odchodů.

Přikládáme rozvrhy hodin, jelikož bylo nutné je upravit:

 

1. skup. (2. roč.)

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

MA

ČT

G

ÚT

ČJ

MA

PRV

ČT

ST

ČJ-SL

G

ČT

VV (Pč)

ČT

ČJ

MA

PRV

G

ČJ

MA

ČT

HV

4. vyučovací hodina bude zkrácená z důvodů dřívějšího odchodu na oběd

 

2. skup. (1. + 3. roč.)

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

MA

ČJ/AJ

MA/PRV

ÚT

ČJ

PRV

MA

ČT

ST

ČJ/ČJ-SL

MA

ČJ/AJ

HV

ČT

ČJ

PRV

MA/G

ČJ/ČT

ČJ

MA

ČJ/AJ

VV (Pč)

 

3. skup. (4. + 5. roč.)

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

MA

AJ

ÚT

ČJ

MA

VL

AJ

ST

ČJ

G

SL/PČ

VV/ČT

ČT

ČJ

MA

AJ

VL

ČJ

MA

AJ

 

V pondělí 25. 5. nezapomeňte dát dětem vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“; bez něho nebude žák vpuštěn do budovy školy.

Děti si přinesou v aktovkách veškeré učebnice, pracovní sešity a vypracované úkoly, které měly doma.

Děti, které nejdou do školy, budou pokračovat v distanční výuce - předběžně jsme stanovily takto:

pondělí – od 16:00 hod – 3. ročník – AJ + PRV – pí. uč. Bohadlová

úterý – od 13:30 hod- 2. roč. MA + ČJ – pí. uč. Prokopová

čtvrtek – od 13:30 hod – 3. roč. MA + ČJ – pí. uč. Prokopová

Žák 4. ročníku – individuální domluva s pí. uč. Hlaváčkovou.

Dle připojení + časového zvládnutí průběhu dne ponecháme distanční výuku takto či provedeme změnu – těžko v tuto chvíli odhadneme; včas se případnou změnu dozvíte.

Chceme vám všem touto cestou moc poděkovat za spolupráci v době uzavření školy, za domácí podporu a vedení přípravy svého dítěte do školy, za pomoc s úkoly, což často souviselo i s vysvětlením učiva, s nápomocnou rukou při vlastním připojení k počítačové technice. Ne vždy nám spojení fungovalo tak, jak bychom si obě strany představovaly, ale myslím, že jsme se posunuli všichni dál nejen v učení, ale i v dovednostech ovládání výpočetní techniky.

Víme, že uplynulé období bylo pro vás i děti velmi náročné. Proto si ceníme vašeho přístupu, spolupráce, taktéž trpělivosti a shovívavosti.

MÁTE NÁŠ OBDIV A VELKÝ DÍK.

 

V České Čermné dne 19. 5. 2020                                       Libuše Prokopová, ředitelka školy