PROVOZ MŠ od 12. 4. 2021

  • školka se od pondělí otevírá pro předškoláky a rodiče vybraných profesí
  • děti se na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví otestují antigenními testy vždy v pondělí a čtvrtek ráno

Jak bude testování probíhat

  • při vstupu do MŠ bude mít rodič i dítě zakrytá ústa a nos, společně zamíří do testovací místnosti
  • za přítomnosti pedagoga rodič odebere dítěti vzorek z kraje nosu a podle instrukcí provede test
  • následně se zapíše čas testu a rodič s dítětem odchází ven, kde vyčkají 15 minut do výsledku testu
  • po sdělení negativního výsledku dítě vstupuje do školky již bez roušky
  • kvůli organizaci je nutné, aby rodiče přišli s dětmi nejdéle v 7.30

Na testování je potřeba děti připravit, bavte se o tom, co se bude dít ve školce. Můžete si vyzkoušet dítě pošimrat z kraje nosu uchošťourem, aby se nebálo. Tento test není bolestivý. 

Testování - leták pro rodiče - ke stažení

Testování - návod antigenní test Singclean - ke stažení

Na internetových stránkách https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole najdete obrázkový i video návod k testování.

Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola  nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

V případě pozitivního testu dítě odchází s rodičem a kontaktují lékaře kvůli provedení konfirmačnímu testu. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že jeho dítě bylo pozitivně testováno. Zákonný zástupce, je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Dítě,  s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit . Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

 


 

Jarník


 

Zápis dětí do MŠ

Další dokumenty ke stažení jsou k dispozici v nabídce Dokumenty MŠ.


 

Uzavření MŠ v období 1. 3. – 19. 3. 2021

Vážení rodiče,

MŠ Česká Čermná se na základě rozhodnutí vlády uzavírá na dobu tří týdnu 1. 3. – 19. 3. 2021

Karneval proběhne po znovuotevření v pondělí 22. 3. 2021.

Materiály k distanční výuce naleznete v sekci námětovník. Videa budou posílány na uzavřenou skupinu s rodiči.

Těšíme se ve zdraví na Vás a Vaše děti.

Dusilová Martina
vedoucí učitelka MŠ


22.12.2020 Vánoční nadílka pro zvířátka

Ani počasí nám nezabrání v dobrých skutcích.