Playing live online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. trusted online casino malaysia alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Viagra Malaysia treat viagra malaysia erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is an oral ED medication that works by suppressing an enzyme in the body called PDE5.

Playing best new online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

trusted online slots malaysia

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://homeofficecz.cz/lucky365-winbox-slots-malaysia-online/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://homeofficecz.cz/lucky365-winbox-slots-malaysia-online/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://fastasf.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/lucky365-winbox-slots-malaysia-online/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://fastasf.edu.ar/wp-content/uploads/2020/10/lucky365-winbox-slots-malaysia-online/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://journal.utripoli.edu.ly/lucky365-slots-ewallet-online-malaysia/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you. https://journal.utripoli.edu.ly/lucky365-slots-ewallet-online-malaysia/

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://tcuentas.gov.ar/wp-content/uploads/2019/05/lucky365-online-slots-malaysia/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://tcuentas.gov.ar/wp-content/uploads/2019/05/lucky365-online-slots-malaysia/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://kepegawaian.iain-manado.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/lucky365-slot-malaysia/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://kepegawaian.iain-manado.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/lucky365-slot-malaysia/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://www.aidaim.com/lucky365-online-slots-malaysia/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://www.aidaim.com/lucky365-online-slots-malaysia/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://stt-gamaliel.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/lucky365-winbox/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://stt-gamaliel.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/lucky365-winbox/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://new88casino.com/wp-content/uploads/2021/11/lucky365/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://new88casino.com/wp-content/uploads/2021/11/lucky365/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://noty.cz/lucky365/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://noty.cz/lucky365/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://sricollege.edu.my/wp-content/uploads/2019/08/slot-malaysia-lucky365/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://sricollege.edu.my/wp-content/uploads/2019/08/slot-malaysia-lucky365/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://skps.edu.pk/lucky365-winbox-slot-malaysia/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://skps.edu.pk/lucky365-winbox-slot-malaysia/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://ioksi.occidentalmindoro.gov.ph/lucky365-online-slot-malaysia/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://ioksi.occidentalmindoro.gov.ph/lucky365-online-slot-malaysia/.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://nayanova.edu/slot-ewallet-mega888-918kiss-lucky365-online-casino-malaysia-kiss918/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://nayanova.edu/slot-ewallet-mega888-918kiss-lucky365-online-casino-malaysia-kiss918/.

Playing live online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. http://innovazione.marcopolocolico.edu.it/lucky365-online-casino-malaysia/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you http://innovazione.marcopolocolico.edu.it/lucky365-online-casino-malaysia/.

Playing live online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://academic.anuban101.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/lucky365-slots-malaysia/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://academic.anuban101.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/lucky365-slots-malaysia/.

Playing new best live online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. https://costa.iuo.edu.mx/wp-content/uploads/2021/07/slots-ewallet-lucky365/Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you https://costa.iuo.edu.mx/wp-content/uploads/2021/07/slots-ewallet-lucky365/.

Myslivost v obci Česká Čermná

Myslivecká činnost v obci má své kořeny v dávné minulosti. Potřeba člověka lovit zvěř sáhá až do pravěku, kdy byl lov jediným způsobem obživy. Postupem doby se tato nutnost mění v zájmovou činnost s prvky nejen lovu, ale hlavně s ochranou zvěře, jejího chovu, hospodaření s ní a hlavně s prvky vytváření vhodných podmínek pro její kvalitní vývoj.

 

Tato zájmová činnost v obci je v současné době zastupována tzv. Honebním společenstvem Česká Čermná - Borová, které hospodaří na katastrálním území obcí Česká Čermná a Borová, v honitbě o výměře cca 620 ha. Činnost je vykonávána na bázi vlastnických práv dle současné legislativy. Principem tohoto prvku je písemný souhlas jednotlivých vlastníků honebních pozemků, které tvoří ucelený celek s minimální výměrou 500 ha s výkonem práva myslivosti na těchto pozemcích a s tím spojených veškerých dalších činností.

 

Vznik honebního společenstva Č.Čermná - Borová se datuje rokem 1993, kdy byly přípravným výborem honebního společenstva vytvořeny podmínky pro vznik a pozdější uznání honitby, což bylo provedeno tehdejším Měst. úřadem v Náchodě ( RŽP ). Takto vytvořená honitba měla svou platnost po období 10 let. Po tomto období následuje aktualizace honeb. pozemků, které za uplynulou dobu v mnohých případech mění majitele, písemná vyjádření těchto vlastníků,úprava hranic honitby,vyjádření majitelů sousedních honiteb a ostatních náležitostí potřebných k novému uznání honitby, což se úspěšně daří.

 

Jelikož se takto vytvořené honitbě říká společenstevní, řídí pravidly, které ukládá Zákon o myslivosti. Činnost je řízena vlastníky honebních pozemků, které zastupuje honební výbor honebního společenstva, tvořený členy honeb. společenstva včele s předsedou. Honební výbor řídí veškerou činnost v honitbě na základě stanov a vnitřního řádu honebního společenstva a seznamuje s ní ostatní členy honebního společenstva 1 x ročně na tzv. Valné hromadě, kde je vykazována veškerá činnost za uplynulý rok,včetně chovu a lovu zvěře, plánu práce, plánu kulturních akcí, finančního hospodaření a ostatních činností, následně je tato v návrzích schvalována pro rok následující.

 

V současné době vykonává právo myslivosti v honitbě14 členů honeb.společenstva, vesměs vlastníků honebních pozemků se zaměřením na chov a lov zvěře, přikrmování,léčení zvěře, výstavbu krmných zařízení tak,aby byly pokryty veškeré lokality honitby, dále pak na zřizování políček pro zvěř, v neposlední řadě na orální vakcínaci lišek proti možnému výskytu vztekliny. Za tuto činnost zodpovídá honeb.společenstvu jmenovaný myslivecký hospodář, který má příslušnou kvalifikaci a vede písemnosti k daným úkonům. Veškerá zde uvedená náplň práce je operativně řízena na měsíčních schůzích členů, vykonávajících právo myslivosti v honitbě.

 

Hospodaření se zvěří je nejdůležitější oblastí z činnosti honeb.společenstva, týká se zvěře srnčí a ze zvěře drobné zajíce polního. Vesměs se jedná o zvěř, která má v honitbě své kmenové stavy,je prokazatelný její trvalý výskyt a tudíž je možné její plánování chovu a lovu v takové míře, které je v souladu s nasčítanými stavy této zvěře, z výše přírůstků,dále pak z výše prokazatelných škod na polních a lesních kulturách.

 

Přehled trofejí ulovenéspárkaté zvěře jelení a srnčí za myslivecký rok 2003/2004

Lov ostatní spárkaté zvěře ( černé, mufloní a jelení ), která není v honitbě trvale zastoupena, se řídí dle platných předpisů. V posledních letech je věnována zvýšená pozornost lovu černé zvěře,čili divokých prasat, z důvodu neutěšeného růstu jejich stavů a tím i zvyšování škod na polních plodinách. Tento celoevropský problém se částečně dotýká i nás i když ne v takové míře jako v níže položených oblastech,kde pak zjištěné škody na mnohasethektarových lánech dosahují astronomických hodnot. Jelikož není tato zvěř v honitbě trvale zastoupena, její lov je závislý na migrující zvěři. I za těchto podmínek jsou však výsledky, čítající v současném mysliveckém roce 2003/04 25 ks, přímo vynikající a je třeba vyslovit dík všem úspěšným lovcům.

 

Lovu zvěře je v honitbě věnována značná pozrnost z důvodů vznikajících škod na polních kulturách

Je třeba vzpomenout fakt,že vesměs je lovena zvěř mladá,sele a lončák (zvěř, která přechází do druhého roku života ), která působí největší škody na polnostech. Jelikož zvěř černá není v honitbě trvale zastoupena, nelze s ní hospodařit a tudíž není možno lovit kusy dospělé. Tento fakt je však i pozitivním prvkem z důvodu možnosti vytváření tolik potřebné hierarchie v životu této zvěře.Lov ostatní zvěře spárkaté je zaměřen na kusy slabé a nemocné, nevhodné pro další chov a je provozován rovnoměrně po celé výměře honitby.

Z výše uvedených důvodů byla v nedávné minulosti vybudována celá řada nových kazatelen na jejíž výstavbě se podílejí všichni členové,vykonávající právo myslivosti a tráví tím nemalou část svého volného času. Je třeba vzpomenout i nemalou finanční položku, která je spojena s pořízením materiálu, potřebného k výstavbě. Je proto smutné, když zmiňované kazatelny vykazují časem poměrně značné škody, které způsobuje mládež, pro kterou nejsou rozhodně určeny.

 

Kazatelna ,,Na Skalce" Kazatelna ,,Na Sádku" Kazatelna ,,Doly"
Pohled na 3 kazatelny ve výše uvedených lokalitách z celkového počtu 15, které honeb.spol. vlastní.

Lov zvěře drobné je zaměřen na zajíce polního a to na společném honu v měsíci listopadu, ale z důvodu neustále se snižujícího se stavu této zvěře, je lov spíše akcí společenskou záležitostí,kdy jsou vytvořeny podmínky pro setkání pozvaných přátel ze sousedních honiteb a výsledky lovu zde nestojí za zmínku, s výjimkou, kdy se na výřadu vyjímá liška obecná.

 

Společný hon na drobnou zvěř bývá společenskou záležitostí.

Lov dravé zvěře, zejména lišek, je další nedílnou součástí činností členů, vykonávajících právo myslivosti. Má nemalý význam k zabránění šíření možného výskytu vztekliny a dále pak k vytváření vhodných životních podmínek drobné zvěře, která má však dnes již zdatnějšího soupeře ve značném množství dravců, kteří však nejsou předmětem lovu. Kladem těchto dravých druhů zvěře je hubení drobných hlodavců, kteří mají svůj podíl na výši škod polních plodin.

 

lišek je nedílnou součástí činností v honitbě k zabránění možného výskytu vztekliny .

Na tomto místě je třeba vzpomenout i další fakt, že k těmto přirozeným predátorům patří i pytlačící pes. Těchto ,,domácích mazlíčků" v poslední době v honitbě přibývá, je však potřeba uvést, že původ těchto je za hranicemi honitby, tedy v sousedním Polsku, s kterým honitba sousedí. Ovšem není vyjímkou, kdy je v honitbě pozorován pes známého majitele. Tito psi působí škody jak na zvěři drobné tak i na zvěři srnčí hlavně v období zimy, kdy je vysoký sníh. Uštvaná zvěř pak hyne vysílením. Lov těchto toulavých psů je umožněn pouze ,,Myslivecké stráži", kterou musí mít každá honitba v počtu 1 člena na každých započatých 500 ha a kterou tvoří členové, vykonávající právo myslivosti a mají pro tuto činnost příslušnou kvalifikaci, dále pak mysliveckým hospodářům, v čemž lze hledat určitý legislativní nedostatek.

Nedílnou součástí chovu a lovu zvěře je i péče o zvěř, její správný způsob při- krmování hlavně v podzimním, zimním a jarním období, kdy se tak zabraňuje škodám na lesních kulturách a hlavně je tu potlačováno riziko různých onemocnění .

Do této oblasti patří i lednové léčení spárkaté zvěře v podobě podávání léčebných medikamentů společně s předkládanou potravou. Toto vše probíhá v přikrmozařízeních, které jsou rozmístěny plošně po celé výměře honitby tak, aby byla tímto způsobem zabezpečena veškerá zvěř. V jarním období je pak prováděna asanace krmných zařízení z důvodů možného výskytu infekce či parazitů, kterou provádějí všichni členové, vykonávající právo myslivosti, jelikož každý člen má přiděleno jedno nebo více krmných zařízení.

 

Lokalita ,,Sejřava - Oldův kopec" Lokalita ,,Sejřava - Roviny" Lokalita ,, Doly "
Přikrmovací zařízení v počtu 6 ks jsou plošně rozmístěna po celé výměře honitby .

Ani nejlepší způsob péče o zvěř nezabrání občasného výskytu škod, způsobených na polních plodinách . Žádný majitel těchto pozemků, či nájemce, který na pronajatých územích vykonává zemědělskou činnost, nenechá takto poškozené plochy bez povšimnutí a pak nezbývá než je dát do původního stavu,týká se především rozsáhlých luk v oblasti ,,Sejřava". Tímto směrem se ubírá další činnost členů,vykonávajících právo myslivosti. Jinak se postupuje při škodách na polních plodinách (kukuřice, obilí, řepka atd.) zemědělského družstva ,,AGRO Jizbice", které obhospodařuje pozemky v K.Ú. Č.Čermná - Borová. Náhrada těchto škod je částečně řešena formou jarních brigád na sběr kamene, kterých se účastní všichni členové.

 

,,Nejen lovem živ je člověk " - brigáda na sběr kamene pro zemědělské družstvo AGRO Jizbice

Lov a chov zvěře, ostatní činnost při výstavbách či opravách mysliveckých zařízení ani účast na uvedených brigádách nejsou jedinou náplní práce členů honebního společenstva. Neméně podstatnou oblastí je oblast kulturního života .

Prioritou je dnes již tradiční ,,Myslivecký ples", který se koná pravidelně počátkem měsíce ledna, kam proudí převážná část zvěřiny z ulovené zvěře ať už pro vyhlášené zvěřinové hody či bohatou tombolu.

Další kulturní akcí je konání ,,Valné hromady" všech členů honebního společenstva, konaná pravidelně závěrem mysl. roku v měsíci únoru či březnu, kde je vykazována činnost za uplynulé období. Při tomto výčtu kulturních akcí je třeba vzpomenout již každoročního společného posezení členů honeb. společenstva, spojeného s opékáním prasete a živou hudební produkcí. Všechny tyto akce jsou provázeny podáváním pohoštění ze zvěřiny ulovené zvěře .

 

Společné posezení členů honebního společenstva ,, U Jáchyma" v Borové.

Finanční stránka honeb.společenstva je podmíněna rovnoměrným hospodařením. Tzn. Finanční prostředky získané z mysliveckého plesu či prodeje zvěřiny jsou okamžitě použity na nákup krmných produktů, léčebných medikamentů, v neposlední řadě i na částečnou úhradu vzniklých škod na polních a lesních kulturách. Zbývající částka je investována do kulturních akcí, které zde již byly vzpomenuty.

Toto je jen částečný průřez činnostmi HS Česká Čermná - Borová, které významnou měrou přispívají k ochraně přírody, krajiny a zvěře samotné.

Závěrem mi dovolte popřát členům honebního společenstva, vykonávající právo myslivosti hodně úspěchů v kulturní i lovecké činnosti.

Pozn . Pro úplnost zde uvádím přehled ulovené zvěře za neúplný myslivecký rok 2004/ 2005 :

 

jelen evropský 1 ks
laň jelena evropského 1 ks
srnec obecný 12 ks
srna, srnče 12 ks
prase divoké 25 ks
liška obecná 18 ks
zajíc polní 1 ks
kuna skalní 2 ks
kuna lesní 1 ks

"Myslivosti zdar"

2005 Lumír Marek jednatel HS Česká Čermná-Borová

Napsal Super User
Kategorie: Obec
Zobrazení: 1144

Facebook Česká Čermná